ESPECIALITATS CUINA DE NADAL 

 LA VERSIÓ VEGANA DEL DINAR DE NADAL